In news

கோவளத்தில் கடல் தகவல் மைய மின்னணு தகவல் பலகை திறப்பு
Published in
:
தினமணி
Date
:
Sat, 05/08/2010
Edition
:
திருநெல்வேலி
Topic
:
இன்காய்ஸ் மின்னணு தகவல் பலகை திறப்பு விழா
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document
TSUNAMI WARNING Electronic display board inaugurated at Kovalam
Published in
:
The New Indian Express
Date
:
Sat, 05/08/2010
Edition
:
Madurai
Topic
:
INCOIS Electronic display board Inaugural function at Kovalam
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document
கடல் மீன்கள் பாதுகாப்பு பயிற்சி
Published in
:
தினமலர்
Date
:
Sat, 02/20/2010
Edition
:
நாகர்கோவில்
Topic
:
மீன்களை சுகாதாரமான முறையில் கையாளுதல் குறித்த பயிற்சி
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document
Fishermen to get information on ocean state
Published in
:
The Hindu
Date
:
Wed, 07/08/2009
Edition
:
Puducherry
Topic
:
Oreitation on Electronic Display Board to fisherfolk
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document
கடற்கைரேயார மீனவர்களுக்கு சுனாமி முன்னெச்சரிக்கை விழிப்புணர்வு
Published in
:
Dinamalar
Date
:
Tue, 07/07/2009
Edition
:
Pondicherry
Topic
:
சுனாமி எச்சரிக்கை சம்பந்தமான விழிப்புனர்வு
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document
கடல் சீற்றம் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம்
Published in
:
Daily Thanthi
Date
:
Tue, 07/07/2009
Edition
:
Cuddalore
Topic
:
சுனாமி எச்சரிக்கை சம்பந்தமான விழிப்புனர்வு
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document
மீனவர்களுக்கு பயிற்சிமுகாம்
Published in
:
Dinakaran
Date
:
Tue, 07/07/2009
Edition
:
Pondicherry
Topic
:
சுனாமி எச்சரிக்கை சம்பந்தமான விழிப்புனர்வு
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document
மீன்வளம், கடல் சீற்றத்துடன் சுனாமி எச்சரிக்கை செய்யும் அதிநவீன கருவி பற்றிய விளக்கம்
Published in
:
தினகரன்
Date
:
Fri, 07/03/2009
Edition
:
நாகர்கோவில்
Topic
:
இன்காய்ஸ் மின்னணு தகவல் பலகை பற்றிய விளக்கம்
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document