In news

கடலின் தன்மை குறித்து அறிய 4 மீனவ கிராமங்களில் டிஜிட்டல் தகவல் பலகை
Published in
:
தினகரன்
Date
:
Fri, 07/03/2009
Edition
:
நாகர்கோவில்
Topic
:
இன்காய்ஸ் மின்னணு தகவல் பலகை நிறுவுதல்
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document
மீன்வளம், கடல் சீற்றத்துடன் சுனாமி எச்சரிக்கை செய்யும் அதிநவீன கருவி
Published in
:
தினத்தந்தி
Date
:
Thu, 07/02/2009
Edition
:
நாகர்கோவில்
Topic
:
இன்காய்ஸ் மின்னணு தகவல் பலகை சோதனை இயக்கம்
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document
Village Resource Centres to be set up in all coastal villages
Published in
:
The Hindu
Date
:
Sun, 01/25/2009
Edition
:
Puducherry
Topic
:
Knowledge fair in Village Knowledge Centre, Veerampattinam
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document
கடலூர் மாவட்ட கடலோர கிராமங்களில் மீன்வள பாதுகாப்பு பயிற்சி
Published in
:
Dinakaran
Date
:
Wed, 09/03/2008
Edition
:
Pondicherry
Topic
:
மீன்வள பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document
மீனவ நண்பன்
Published in
:
Dinakaran
Date
:
Sat, 08/02/2008
Edition
:
Pondicherry
Topic
:
மாவட்ட அளவில் மீனவ நண்பன் தொலைபேசியை அறிமுகப்படுத்துதல்
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document
மீனவ நண்பன் தொலைபேசியை அறிமுகப்படுத்துதல்
Published in
:
Dinamalar
Date
:
Tue, 05/20/2008
Edition
:
Pondicherry
Topic
:
மாவட்ட அளவில் மீனவ நண்பன் தொலைபேசியை அறிமுகப்படுத்துதல்
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document
மீனவ நண்பன் செல்போன் சேவை கடலூரில் அறிமுகம்
Published in
:
Dinakaran
Date
:
Mon, 05/19/2008
Edition
:
Pondicherry
Topic
:
மீனவ நண்பன் செல்போன் சேவயை அறிமுகப்படுத்துதல்
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document
Schemes to help fishermen, farmhands inaugurated
Published in
:
The Hindu
Edition
:
Puducherry
Topic
:
Inaugurated several schemes aimed at improving the livelihood of fishermen
Link
:
Click here
Click on the image to read the full document