கடல் மீன்கள் பாதுகாப்பு பயிற்சி

Published in: 
தினமலர்
Media Image: 
Date: 
Sat, 02/20/2010
Edition: 
நாகர்கோவில்
Topic: 
மீன்களை சுகாதாரமான முறையில் கையாளுதல் குறித்த பயிற்சி