மீனவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு பயிற்சி

Published in: 
Dinamalar
Media Image: 
Date: 
Wed, 06/02/2010
Edition: 
Pondicherry
Topic: 
மீனவர்கள் கடலில் மீன் பிடிக்கும் போது மேற்கொள்ள வேண்டிய தற்காப்பு முறைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம்