மீனவர்களுக்கு மீன்களை பக்குவப்படுத்த பயிற்சி

Published in: 
Dhinamani
Media Image: 
Date: 
Sun, 11/14/2010
Edition: 
Madurai
Topic: 
NFDB onboard hygienic handling training to fishermen from the village verkottu